Als een hoger onderwijsinstelling een opleiding wil laten accrediteren, zal er rekening gehouden moeten worden met de volgende aspecten.

1. Welke soort accreditatie moet ik aanvragen.
Bij het NOVA kunnen de volgende accreditaties aangevraagd worden:
– De Toets Nieuwe Opleiding (TNO), voor het Hoger beroepsonderwijs.
– De Toets Nieuwe Opleiding (TNO), voor het Wetenschappelijk onderwijs.
– De Bestaande Opleiding, voor Hoger beroepsonderwijs.
– De Bestaande Opleiding, voor het Wetenschappelijk onderwijs.
– Steunend op een buitenlandse accreditatie.

De Toets Nieuwe Opleiding, TNO, wordt aangevraagd, wanneer een opleiding:
a. nieuw wordt opgestart .
b. operationeel is, maar nog geen afgestudeerden heeft.

De Bestaande Opleiding wordt aangevraagd, wanneer een opleiding:
a. operationeel is en ook al afgestudeerden heeft.

‘Steunend op een buitenlandse accreditatie’ wordt aangevraagd, wanneer een opleiding:
a. in Suriname gevisiteerd en geaccrediteerd is door een internationaal erkend accreditatiebureau.

2. De hoger onderwijsinstelling stelt een informatierapport (nieuw te starten opleiding) of een zelfevaluatierapport (operationele opleidingen) samen over de te accrediteren opleiding, aan de hand van de standaarden uit het accreditatiekader dat van toepassing is op de opleiding.

3. Voor het samenstellen van het informatie- of zelfevaluatierapport, zijn er formats ontwikkeld die de leidraad vormen. Er dient te worden gewerkt volgens de desbetreffende format die bij de opleiding hoort. Deze is helemaal afgestemd op het accreditatiekader.

4. Bij de indiening van de accreditatieaanvraag moeten de volgende zaken aanwezig zijn:
a. Een aanvraagbrief getekend door het hoofd van de instelling of de voorzitter van het instellingsbestuur.
b. Het rapport in 8-voud voor de aanvragen TNO of Bestaande Opleiding.
c. Het rapport met alle relevante stukken betreffende de buitenlandse accreditatie in 4-voud, voor de aanvraag ‘Steunend op een buitenlandse accreditatie’.
d. Een digitale versie (cd of memory stick) van het rapport en andere relevante stukken.