Officiële opening bureau NOVA

Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) opende op maandag 16 april 2012 officieel zijn deuren. Dit is het gevolg van de WET NOVA, die in 2007 is afgekondigd. De opening van het kantoor aan de Costerstraat #16 werd verricht door minister Raymond Sapoen van Onderwijs & Volksontwikkeling (MINOV). Hierna werd de website van NOVA www.novasur.org gelanceerd.

Met deze opening is het mogelijk voor opleidingen behorende tot het hoger onderwijs (universiteit en hbo) om formeel accreditatie aan te vragen bij het NOVA.

In de wet wordt accreditatie omschreven als het keurmerk dat aan een opleiding wordt verleend, als blijkt dat de kwaliteit van een opleiding positief is bevonden. Deze kwaliteit wordt getoetst aan de hand van een aantal normen en standaarden die vervat zijn in de accreditatiekaders. NOVA zal zeer binnenkort de accreditatiekaders voor drie typen opleidingen publiceren. Het gaat om nieuwe opleidingen, bestaande opleidingen en opleidingen met een buitenlandse accreditatie . Deze toetsing wordt gepleegd door een accreditatieraad, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen, ministeries, het bedrijfsleven en een hrm specialist. Het toekennen van dit keurmerk betekent niet automatisch dat een geaccrediteerde opleiding oneindig en langdurig hiermee kan pronken. Dit keurmerk is voor bestaande opleidingen gebonden aan tijd, namelijk zes jaren. Hierna zal wederom een aanvraag voor accreditatie ingediend moeten worden bij het NOVA.

Het belang van accreditatie begint steeds groter te worden en wel om de volgende redenen:
– een accreditatie bevordert de kwaliteit van opleidingen
– opleidingen regionaal en internationaal worden hierdoor vergelijkbaar en herkenbaar
– studenten worden voorbereid op de internationale arbeidsmarkt
– een accreditatie bevordert de studentenuitwisseling regionaal en internationaal

Kortom, de opleidingen die in Suriname worden aangeboden zijn dezelfde als die in bijvoorbeeld Trinidad & Tobago, Nederland, Canada of zelfs Singapore. Dit betekent dat het curriculum (de lesinhoud), het niveau van de docenten, de leeromgeving, het lesmateriaal en de continuïteit van de aangeboden opleiding nagenoeg hetzelfde is.

De eerstvolgende activiteit die NOVA heeft gepland, is een workshop, waarin de drie typen accreditatiekaders aan de sector zullen worden voorgelegd. Deze accreditatiekaders zullen conform de WET NOVA ter goedkeuring doorgeleid worden naar de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.