Het accreditatiebureau, Bureau NOVA, is belast met de administratieve en organisatorische werkzaamheden van het NOVA. Deze werkzaamheden houden onder andere in, het in behandeling nemen van accreditatieaanvragen en coördineren van het accreditatieproces. Ook het verstrekken van Informatie over accreditatie aan studenten, Onderwijsinstellingen en andere nationale en internationale onderwijsinstanties/organisaties.

  • Mevr. Randjieta Patterson, B.Ed.
    Mevr. Randjieta Patterson, B.Ed.Procescoördinator
  • Mevr.  dr. Seeta Jaipersaud
    Mevr. dr. Seeta JaipersaudDirecteur