Veelgestelde vragen

Hier kunt u alle mogelijke antwoorden op uw vragen vinden
Wat zijn accreditatiekaders?

De door het NOVA gehanteerde accreditatiekaders zijn in januari 2013 goedgekeurd door de Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

Er bestaan drie verschillende accreditatiekaders, namelijk: Kaders voor de Toets Nieuwe Opleidingen (TNO), Kaders voor de Bestaande Opleidingen en kader equivalentie van een buitenlandse accreditatie. Afhankelijk van de aanvraag die hoger onderwijsinstellingen willen doen, zal er een keus gemaakt moeten worden uit bovengenoemde kaders.

De accreditatiekaders geven aan, aan welke kwaliteitseisen een opleiding moet voldoen.

Wat zijn formats

De formats zijn de blauwdrukken voor het samenstellen van het zelfevaluatierapport of toetsingsrapport, die de instelling moet maken van haar opleiding.

Deze formats corresponderen met de desbetreffende accreditatiekaders.

Wat is accreditatie?

Accreditatie is het bewijs dat de kwaliteit van een opleiding is onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke deskundigen.
Als alles goed bevonden is, wordt er een positief accreditatiebesluit genomen door de accreditatieraad.