• Het verlenen van accreditatie aan opleidingen van hoger onderwijs, die daarvoor in aanmerking komen;
• Het afnemen van de toets nieuwe opleidingen van hoger onderwijs;
• Het mede stimuleren van de vooruitgang van onderwijs, door het bevorderen van kennis, inzicht, vaardigheden en bekwaamheid;
• Het toezien op het behoud van kwaliteiteisen en standaarden betreffende het hoger onderwijs;
• Het ontwerpen, vaststellen en wijzigen van nationale accreditatie- en toetsingskaders;
• Het samenstellen van accreditatierapporten, en het vaststellen van het accreditatiebesluit en het ontplooien van andere activiteiten in het kader van het accrediteren van opleidingen in het hoger onderwijs;
• Het op internationaal niveau bespreken en afstemmen van de accreditatie- en toetsingskaders, in het bijzonder met de andere lidstaten van de Caricom in het belang van de regionale en internationale samenwerking;
• Het erkennen van diploma’s van hoger onderwijs die verworven zijn in Suriname, in de regio en daarbuiten;
• Het mede beschermen van belangen van studenten en toekomstige studenten in verband met het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen en het verschaffen van informatie over geaccrediteerde opleidingen;
• Het faciliteren bij het uitvoeringsbeleid met betrekking tot het vrije verkeer van hoger geschoolden binnen de Caricom lidstaten.