Missie

Wij willen de kwaliteit van het hoger onderwijs in Suriname verbeteren en garanderen.

Visie

  • In 2020 zijn alle tertiaire opleidingen in Suriname geaccrediteerd
  • NOVA is toezichthouder, bewaker en aanspreekpunt van kwaliteitsnormen binnen de hoger onderwijsinstellingen in Suriname
  • NOVA is een gezaghebbend, zelfstandig en internationaal erkende rechtspersoon
  • NOVA heeft transparante instrumenten en procedures en er is een constante dialoog tussen NOVA en nationale en internationale stakeholders

Doel

Het doel van het NOVA is:

a. Het bevorderen van de kwaliteit en

b. het waarborgen van de regionale en internationale vergelijkbaarheid van opleidingen in het hoger onderwijs.

Kernwaarden

  • Deskundigheid
  • Onafhankelijkheid
  • Integriteit
  • Transparantie
  • Omgevingsgerichtheid