Suriname krijgt vijf geaccrediteerde opleidingen erbij

Opleidingsinstituten die het accreditatieproces van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) met succes hebben doorlopen, mochten op woensdag 31 mei 2023 hun certificaat in ontvangst nemen.

Onderwijsminister Prof. Dr. Henry Ori gaf tijdens de accreditatiecertificaat uitreiking te kennen dat het belangrijk is dat er ordening komt binnen het Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs en dat er wat betreft het accrediteren van opleidingen er sprongen vooruit zijn gemaakt. Volgens de bewindsman zal er volgende week een directeur benoemd worden voor het directoraat Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit zal volgens hem ervoor zorgdragen dat er invulling wordt gegeven aan de “term” Wetenschap die in de naam het ministerie is opgenomen. “Één van de opdrachten aan de nieuwe directeur is het instellen van een inspectieapparaat voor het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs. Bezoeken zullen worden afgelegd om kritisch te kijken naar de kwaliteit van wat zij aanbieden”, aldus de onderwijs minister.

De bewindsman is ook de mening toegedaan dat internationalisering heel belangrijk is zodat onze studenten snel aansluiting kunnen vinden op de internationale markt. Zo kan er volgens hem ook samengewerkt worden met externe instituten. De technologie en afstandsonderwijs zullen hierbij ook van toepassing zijn.

De instituten die hun opleidingen hadden aangeboden voor het accreditatieproces en het met succes hebben doorlopen zijn:

  • Elsje Finck Sanichar College met de opleiding HBO Verpleegkunde.
  • Vanguard Community College met de opleiding Bachelor Process Engineering.
  • Anton de Kom Universiteit van Suriname met de opleiding Bachelor Civiele Techniek.
  • Anton de Kom Universiteit van Suriname met de opleiding Bachelor Sociologie.
  • Stichting Polytechnic College (PTC) met de opleiding Bachelor Agribusiness Management.

Deze accreditatie is geldig voor zes jaar.