slide2

Centraal Register

ZOEK register

GEACCREDITEERDE OPLEIDINGEN

slide1

van kwaliteitsnormen

toezichthouder, bewaker
en aanspreekpunt

binnen de hoger onderwijsinstellingen in Suriname

OVER NOVA

slide3

internationaal erkend

Gezaghebbend, zelfstandig en

GEBASEERD OP PRINCIPES VAN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

slide4

is geen accreditatie

Erkenning van bestaan’ of ‘Erkend’

BEZOEK DE FAQ PAGINA VOOR DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER ACCREDITATIE

FAQ

Centraal Register. Geaccrediteerde opleidingen in Suriname.

Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA, opgericht volgens de wet NOVA (SB 2007no. 74). NOVA bestaat uit een accreditatieraad die werd benoemd op 6 juni 2011 door de Minister van Onderwijs & Volksontwikkeling en een accreditatiebureau dat de werkarm is van
Vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen in Suriname hebben op woensdag 13 mei informatie gehad over het accreditatieproces van hun instellingen. Dit in opdracht van minister Ashwin Adhin van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsman meent dat er nog veel vragen zijn over
Om een opleiding te kunnen accrediteren moeten instellingen in Suriname per studierichting die zij geaccrediteerd willen krijgen, ruim 11.000 euro betalen. Dit zegt Lilian Callender, lid van de Accreditatieraad van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). “Er wordt samengewerkt met buitenlandse instituten
Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) opende op maandag 16 april 2012 officieel zijn deuren. Dit is het gevolg van de WET NOVA, die in 2007 is afgekondigd. De opening van het kantoor aan de Costerstraat #16 werd verricht door
Door het NOVA is op 5 december 2015 de eerste accreditatie certificaatuitreiking gehouden ten behoeve van de opleidingen, die door dit orgaan in Suriname zijn geaccrediteerd. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, drs. Robert Peneux, deed de overhandiging aan
CANQATE's 14th Annual Conference 2017 in Paramaribo, Republic of Suriname Click HERE for more information about the Conference Click HERE for the Registration form CANQATE NOVA Conference   ANNOUNCEMENT Dear CANQATE members and Friends, 1. IT-CODE As indicated earlier, you would receive an IT-CODE after registration. It is only available for participants of

Wat wordt er bedoeld met ‘Erkenning van bestaan’?

Wat is accreditatie?

Erkenning van bestaan is niets anders, dan dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, MinOWC, weet dat een bepaalde instelling bestaat en welke opleidingen worden verzorgd. De inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen zijn niet getoetst. ‘Erkenning van bestaan’ of ‘Erkend’ is dus geen accreditatie.

Accreditatie is het bewijs dat de kwaliteit van een opleiding is onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Als alles goed bevonden is, wordt er een positief accreditatiebesluit genomen door de accreditatieraad.

Missie

Wij willen de kwaliteit van het hoger onderwijs in Suriname verbeteren en garanderen. Dit is gebaseerd op principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Visie
 • In 2020 zijn alle tertiaire opleidingen in Suriname geaccrediteerd
 • NOVA is toezichthouder, bewaker en aanspreekpunt van kwaliteitsnormen binnen de hoger onderwijsinstellingen in Suriname
 • NOVA is een gezaghebbend, zelfstandig en internationaal erkende rechtspersoon
 • NOVA heeft transparante instrumenten en procedures en er is een constante dialoog tussen NOVA en nationale en internationale stakeholders
Doel

Het doel van het NOVA is:

 • Het bevorderen van de kwaliteit en
 • Het waarborgen van de regionale en internationale vergelijkbaarheid van opleidingen in het hoger onderwijs.
Kernwaarden
 • Deskundigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Integriteit
 • Transparantie
 • Omgevingsgerichtheid

Samenwerking

Het accreditatiebureau Bureau NOVA, wisselt van gedachten en werkt samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten.