slide2

Geaccrediteerde

Zie OVERZICHT

OPLEIDINGEN

slide1

van kwaliteitsnormen

toezichthouder, bewaker
en aanspreekpunt

binnen de hoger onderwijsinstellingen in Suriname

OVER NOVA

slide3

internationaal erkend

Gezaghebbend, zelfstandig en

GEBASEERD OP PRINCIPES VAN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

slide4

is geen accreditatie

Erkenning van bestaan’ of ‘Erkend’

BEZOEK DE FAQ PAGINA VOOR DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER ACCREDITATIE

FAQ

Het accreditatiebureau Bureau NOVA.

Wat wordt er bedoeld met ‘Erkenning van bestaan’?

Wat is accreditatie?

Erkenning van bestaan is niets anders, dan dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, MinOWC, weet dat een bepaalde instelling bestaat en welke opleidingen worden verzorgd. De inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen zijn niet getoetst. ‘Erkenning van bestaan’ of ‘Erkend’ is dus geen accreditatie.

Accreditatie is het bewijs dat de kwaliteit van een opleiding is onderzocht en beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Als alles goed bevonden is, wordt er een positief accreditatiebesluit genomen door de accreditatieraad.

Missie

Wij willen de kwaliteit van het hoger onderwijs in Suriname verbeteren en garanderen. Dit is gebaseerd op principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Visie
 • In 2020 zijn alle tertiaire opleidingen in Suriname geaccrediteerd
 • NOVA is toezichthouder, bewaker en aanspreekpunt van kwaliteitsnormen binnen de hoger onderwijsinstellingen in Suriname
 • NOVA is een gezaghebbend, zelfstandig en internationaal erkende rechtspersoon
 • NOVA heeft transparante instrumenten en procedures en er is een constante dialoog tussen NOVA en nationale en internationale stakeholders
Doel

Het doel van het NOVA is:

 • Het bevorderen van de kwaliteit en
 • Het waarborgen van de regionale en internationale vergelijkbaarheid van opleidingen in het hoger onderwijs.
Kernwaarden
 • Deskundigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Integriteit
 • Transparantie
 • Omgevingsgerichtheid

Samenwerking

Het accreditatiebureau Bureau NOVA, wisselt van gedachten en werkt samen met stakeholders als overheden, hogescholen, universiteiten en vertegenwoordigers van studenten.