Elf opleidingen van vijf instellingen geaccrediteerd

Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA, opgericht volgens de wet NOVA (SB 2007no. 74).
NOVA bestaat uit een accreditatieraad die werd benoemd op 6 juni 2011 door de Minister van Onderwijs & Volksontwikkeling en een accreditatiebureau dat de werkarm is van de raad.

Tot nu toe zijn er door het NOVA 11 opleidingen geaccrediteerd van 5 hoger onderwijsinstellingen. Deze zijn:

5

*TNO= Toets Nieuwe Opleiding
BO= Bestaande Opleiding
SBA= Steunend op een Buitenlandse Accreditatie

De certificaten zijn in een feestelijke sfeer uitgereikt door de Accreditatieraad en de Minister van Onderwijs, Wetenschappen & Cultuur, Drs. Robert Peneux.

Het Nationaal Orgaan voor Accreditatie.