Wat zijn formats

De formats zijn de blauwdrukken voor het samenstellen van het zelfevaluatierapport of toetsingsrapport, die de instelling moet maken van haar opleiding.

Deze formats corresponderen met de desbetreffende accreditatiekaders.