In
Posted

Wat zijn formats

De formats zijn de blauwdrukken voor het samenstellen van het zelfevaluatierapport of toetsingsrapport, die de instelling moet maken van haar opleiding. Deze formats corresponderen met de [...]