Interne sollicitatie MinOWC, administratieve medewerker NOVA

Aan: Alle medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Betreft: Interne sollicitatie administratieve medewerker t.b.v. het Bureau NOVA

Geachte heer/mevrouw,

Binnen het het Bureau NOVA bestaat plaatsingsmogelijkheid voor 1 administratieve medewerker.
In de bijlage treft u het functieprofiel van voormelde functie aan.
Indien u belangstelling heeft en in aanmerking wenst te komen voor de bovengenoemde functie, gelieve uw schrijven uiterlijk 31 juli 2023 door tussenkomst van uw diensthoofd te richten aan de directeur Administratief en Technisch Beheer, mevrouw mr. Natasia M. Bennanon aan de Dr. S. Kafiluddistraat 117-123.

 

Functieprofiel Administratiefmedewerker NOVA_23