PERSBERICHT NOVA – CERTIFICAATUITREIKING 8 GEACCREDITEERDE OPLEIDINGEN !